Bàn giao nhà hơi trượt nước và hồ bơi di động tới Sóc Sơn – Hà Nội

Bàn giao nhà hơi trượt nước và hồ bơi di động tới Sóc Sơn – Hà Nội

Được sản xuất bởi Công ty Hoàng Hải.
Hình ảnh thực tế:

098.1418.106