Hoàn thiện nhà trượt hơi cho khách hàng

Hoàn thiện nhà trượt hơi cho khách hàng

Nhà trượt hơi
Kích thước: 4x6m
Chất liệu: PVC 0.55mm
Sản xuất bởi Công ty Hoàng Hải
Hình ảnh test tại nhà máy:

098.1418.106