Hoàn thiện nhà hơi cho khách hàng tại Lạng Sơn

Hoàn thiện nhà hơi cho khách hàng tại Lạng Sơn

Nhà hơi trượt nước
Kích thước: 8x6m
Chất liệu: PVC 0.55mm
Sản xuất bởi Công ty Hoàng Hải
Hình ảnh test tại nhà máy:

 

 

098.1418.106